Захваљујући донацијама, наш покрет је у могућности да се у још већој мери посвети борби за остваривање заједничких циљева. Пре свега једнаких права за све грађане и грађанке Србије, социјалну правду и бољу и успешну социјалну политику као и јачање солидарности у друштву.

Зато се унапред захваљујемо на донираним средствима или другим материјалним добрима.

Упутство за уплату донација у новцу на текуђи рачун можете пронаћи овде,

док смо за друге врсте донација достуни на адреси Цинцар Јанкова 2 у Београду,
електронској пошти office@levicasrbije.rs

Подаци за пренос новца:
popunjen-nalog-za-prenos

Покрет Левица Србије,
Цинцар Јанкова 2,
11000Београд
Текући рачун: 205-228658-98

 

Донације у новцу су један од дозвољених начина стицања имовине удружења (члан 36. став 1. Закона о удружењима). У погледу финансијског пословања важе правила која се односе и на друга правна лица, укључујући и пословање преко рачуна и вођење пословних књига, сачињавање финансијских извештаја и друге обавезе по прописима о финансијском пословању, рачуноводству и ревизији.

Како се наш покрет залаже за потпуну јавност финансирања, обавезујемо се да ће извештај о примљеним и утрошеним средствима из донација бити доступан донаторима и сачињењн како је то прописано законом.