Преласком курсора преко лога Левице Србије, мапа приказује имe града и информације о ГО града

Кликом на лого Левице Србије или преласком преко инфорамција, мапа повлачи информације и можете

погледати и потражити курсором друге информације на карти.